פליטים  /  מידע נוסף  /  דף 8  /  "לא בטוח שהחוק החדש ייתן מענה להסתננות"

"לא בטוח שהחוק החדש ייתן מענה להסתננות"

30.11.2015 8:33 | שמעון כהן

משרד הפנים פרסם תזכיר לחוק למניעת הסתננות, תיקון מספר 6, לאחר שבג"ץ פסל חלקים מהתיקון הקודם.

עיקר החוק החדש עוסק בתקופת השהייה המרבית במתקן הפתוח 'חולות', פרק זמן שנקבע ל-12 חודשים למסתננים שכבר שוהים בישראל, עם אפשרות הארכה של שישה חודשים במקרים חריגים.

עוד נקבע כי עבור מסתננים חדשים, כאלה שהגיעו לישראל לאחר כניסת החוק לתוקף, נקבעה תקופת שהייה מרבית של 18 חודשים. זאת לאחר שהתיקון הקודם לחוק, שנפסל על ידי בג"ץ, קבע תקופת שהייה מרבית של 20 חודשים, ללא הבדל בין מועדי ההסתננות.

בנוסף נקבע בתזכיר החוק המתוקן כי יבוטל הפטור האוטומטי משהיה במתקן חולות שניתן בחוק הקיים למסתננים שיש להם ילדים בישראל.

יונתן יעקובוביץ, ראש תחום הסברה ב'מרכז למדיניות הגירה ישראלית' מתייחס לניסוח החדש של החוק ואומר כי "החוק מנוסח בהתאם לפסיקת בג"ץ ולכן הוא מוגבל ביותר. ספק רב אם יש בו כדי לתת מענה לסוגיית ההסתננות הבלתי חוקית לישראל ולאור ההתגברות בזרם המסתננים בחודשים האחרונים, יש צורך בצעדים משלימים".

יעקובוביץ' מבהיר כי בין הצעדים המשלימים המדוברים יש לכלול הוצאה לפועל של ההסדרים עם מדינות שלישיות והגבלות כלכליות על העסקת מסתננים.

  המשך...       חזרה  

להתנדבות ותרומות

מקלט לפליטים דרום תל אביב
קבוצה של אזרחים הפעילים למען הפליטים, חלקם ילדים.

א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט
ארגון שמספק סיוע הומנטרי ופסיכו סוציאלי לפליטים ברחבי הארץ.

ARDC ישראל
ארגון המפעיל רשת של מקלטים ודירות מעבר לפליטים, כולל מסגרות נפרדות לנשים, נשים עם ילדים ותינוקות, ונוער.

אנו פליטים
ארגון העוסק במתן ייצוג משפטי פרו-בונו לפליטים, חסרי מדינה ומבקשי מקלט בישראל.

בני דרפור
ארגון שנוסד על ידי גרעין של כמה מן הפליטים הראשונים שהגיעו לישראל, מתוך אמונה כי הם עצמם יכולים להבין בצורה הטובה ביותר את צרכי הקהילה שלהם, ולפעול למענם.

הגר ומרים - מרכז תמיכה וליווי לנשים אפריקאיות
תוכנית ששמה לעצמה למטה לסייע ולקדם נשים הרות ונשים לאחר לידה המבקשות מקלט בישראל.

קול הפליטים
עיתון פליטים הנכתב ע"י פליטים וישראלים.

קו לעובד
עמותה להגנה על זכויות עובדים מוחלשים בישראל.

רופאים לזכויות אדם
ארגון הפועל למען זכותם לבריאות של פליטים ומבקשי מקלט.

מרפאת הפליטים בת"א
מרפאה המופעלת על ידי רופאים וחובשים מתנדבים שמעניקים טיפול רפואי לפליטים ומבקשי מקלט חולים.

יוניסף ישראל
ארגון העוסק בפעילות על-מנת להגן על הקהילות הנפגעות מההשלכות ההרסניות של הסכסוך המתמשך.

אמנסטי אינטרנשיונל, סניף ישראל
ארגון הפועל למען שינוי המדיניות הישראלית כלפי פליטים ומבקשי מקלט.

המוקד לפליטים ולמהגרים
מסייע לפליטים בעת מעצרם ובשחרורם ממעצר וממשיך בקשר עם הפליטים לאחר שחרורם.