פליטים  /  חדשות ועדכונים  /  דף 5  /  וינשטיין קורא להגביל את ההחזקה בחולות לשנה ומזהיר מפסילת חוק ההסתננות החדש

וינשטיין קורא להגביל את ההחזקה בחולות לשנה ומזהיר מפסילת חוק ההסתננות החדש

1.12.2015 0:17 | אילן ליאור

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מזהיר כי חלקים בתיקון החדש לחוק למניעת הסתננות עלולים להיפסל שוב בבג"ץ – בפעם הרביעית. ל"הארץ" נודע כי וינשטיין התנגד בדיונים פנימיים לכמה סעיפים בתיקון החדש והעריך שיתקשו לעמוד בביקורת חוקתית.

היועמ"ש הסתייג מסעיפים שעוסקים במשך השהות במתקן חולות, באוכלוסיות שלא ניתן לזמן אליו ובעונשים שיוטלו על מי שייעדרו ממנו. חרף אזהרותיהם של היועמ"ש ואנשיו, התעקשו במשרד הפנים לכלול סעיפים אלה בתזכיר החוק, שפורסם שלשום להערות הציבור.

ההתנגדות העיקרית של וינשטיין נגעה לסעיפים הקובעים את משך השהייה בחולות. תזכיר החוק קובע כי מבקשי מקלט יישלחו למתקן חולות לשנה, אך שר הפנים יהיה רשאי להאריך את התקופה לשנה וחצי "מטעמים מיוחדים". מבקשי מקלט חדשים, שייכנסו לישראל לאחר פרסום החוק, יוחזקו בחולות שנה וחצי. זאת, אף שבג"ץ הורה לקצר משמעותית את תקופת השהייה בחולות ואף הגביל אותה זמנית לשנה. היועמ"ש הסתייג מהסמכות שניתנה לשר הפנים ואמר בדיונים כי יש להגביל לשנה את החזקתם של מבקשי מקלט שכבר נמצאים בישראל. בהתייחס למבקשי מקלט שיחצו את הגבול בעתיד, אמר כי ניתן לשלוח אותם למתקן לשנה ושלושה חודשים לכל היותר.

וינשטיין התריע גם כי יהיה קשה להגן בבג"ץ על ביטול הסעיף האוסר לזמן לחולות אבות לקטינים הסמוכים על שולחנם. היועמ"ש הציע להותיר את המצב כפי שהוא, כאשר שש קבוצות אוכלוסיה מוחרגות בחוק: קטינים, נשים, בני 60 ומעלה, מי ששהייה במתקן עלולה לגרום נזק לבריאותו, קורבנות סחר בבני אדם ואבות לקטינים.

כמו כן, התנגד היועמ"ש להחמרת העונשים שיכול פקיד של רשות האוכלוסין וההגירה להטיל על מבקשי מקלט בגין היעדרות מחולות. העונשים - כליאה בבית הסוהר סהרונים - מדורגים (מחודש עד ארבעה חודשים) בהתאם למשך ההיעדרות, ותזכיר החוק מציע להאריך את כולם בחודש, כך שתקופת המינימום בסהרונים תעמוד על חודשיים והמקסימום על חמישה חודשים. וינשטיין הדגיש שהעונשים הקיימים אף הם גבוליים מבחינה חוקתית, והזהיר כי יהיה קושי להגן על הארכת תקופות הכליאה.

לסעיף שמבקש להגביל הליכים משפטיים וקובע כי לא תהיה אפשרות להוציא צו מניעה המקפיא את כניסתו לתוקף של זימון לחולות, דווקא לא היתה התנגדות במשרד המשפטים. היועמ"ש ואנשיו סברו כי אין מניעה לשלב בחוק את הסעיף החריג, שכן שלילת החירות בחולות אינה מוחלטת וניתן לנהל את ההליך המשפטי בעת השהייה במתקן. נכון להיום, ניתן להגיש ערר על זימון לחולות לבית הדין לעררים. במקרים רבים הקפיא בית הדין את השליחה לחולות עד לתום ההליך המשפטי ולא פעם בוטלו זימונים שניתנו בניגוד להוראות החוק.

וינשטיין היה זה שהכשיר את שלושת התיקונים הקודמים לחוק למניעת הסתננות, שנפסלו במלואם או בחלקם בבית המשפט. גם בעת גיבוש הגרסה הקודמת של החוק, לפני כשנה, הזהיר היועמ"ש כי יהיה קושי להגן עליו בבג"ץ ולבסוף אושרה בכנסת גרסה מרוככת לעומת ההצעה המקורית. וינשטיין סירב להיענות לבקשותיהם של שר הפנים דאז גדעון סער ומחליפו גלעד ארדן לקבוע כי תקופת ההחזקה של מבקשי מקלט בחולות תהיה שנתיים ואף עיכב את הבאת החוק לממשלה. היועמ"ש פעל לקצר לשנה את משך השהייה המרבי במתקן, אך לבסוף התפשר והסכים לשנה ושמונה חודשים – תקופה שנפסלה בבג"ץ.

  המשך...       חזרה  

להתנדבות ותרומות

מקלט לפליטים דרום תל אביב
קבוצה של אזרחים הפעילים למען הפליטים, חלקם ילדים.

א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט
ארגון שמספק סיוע הומנטרי ופסיכו סוציאלי לפליטים ברחבי הארץ.

ARDC ישראל
ארגון המפעיל רשת של מקלטים ודירות מעבר לפליטים, כולל מסגרות נפרדות לנשים, נשים עם ילדים ותינוקות, ונוער.

אנו פליטים
ארגון העוסק במתן ייצוג משפטי פרו-בונו לפליטים, חסרי מדינה ומבקשי מקלט בישראל.

בני דרפור
ארגון שנוסד על ידי גרעין של כמה מן הפליטים הראשונים שהגיעו לישראל, מתוך אמונה כי הם עצמם יכולים להבין בצורה הטובה ביותר את צרכי הקהילה שלהם, ולפעול למענם.

הגר ומרים - מרכז תמיכה וליווי לנשים אפריקאיות
תוכנית ששמה לעצמה למטה לסייע ולקדם נשים הרות ונשים לאחר לידה המבקשות מקלט בישראל.

קול הפליטים
עיתון פליטים הנכתב ע"י פליטים וישראלים.

קו לעובד
עמותה להגנה על זכויות עובדים מוחלשים בישראל.

רופאים לזכויות אדם
ארגון הפועל למען זכותם לבריאות של פליטים ומבקשי מקלט.

מרפאת הפליטים בת"א
מרפאה המופעלת על ידי רופאים וחובשים מתנדבים שמעניקים טיפול רפואי לפליטים ומבקשי מקלט חולים.

יוניסף ישראל
ארגון העוסק בפעילות על-מנת להגן על הקהילות הנפגעות מההשלכות ההרסניות של הסכסוך המתמשך.

אמנסטי אינטרנשיונל, סניף ישראל
ארגון הפועל למען שינוי המדיניות הישראלית כלפי פליטים ומבקשי מקלט.

המוקד לפליטים ולמהגרים
מסייע לפליטים בעת מעצרם ובשחרורם ממעצר וממשיך בקשר עם הפליטים לאחר שחרורם.