פליטים  /  מידע נוסף  /  דף 16  /  פסיקה משמחת לשוהי חולות ועצובה לאלה שעוד לא שם

פסיקה משמחת לשוהי חולות ועצובה לאלה שעוד לא שם

11.8.2015 22:40 | אייל גרוס

אפשר להתחיל בחצי הכוס המלאה: כתוצאה משלושת הגלגולים של התיקון לחוק ההסתננות בבג"ץ, קוצצה עד מאוד התוכנית הגרנדיוזית של ממשלת ישראל לכלוא מבקשי מקלט לתקופות ארוכות. מה שהתחיל עם אפשרות לכלוא מבקשי מקלט בכלא סהרונים לשלוש שנים, והמשיך באפשרות לכלוא אותם שם לשנה לצד כליאה בלתי מוגבלת בזמן במתקן חולות, הפך, הודות לפסק הדין החדש של בג"ץ, לכליאה של עד שלושה חודשים בכלא סהרונים, ולתקופה מוגבלת, ככל הנראה של כשנה, בחולות. יתרה מכך המשמעות המעשית של פסק הדין היא שרוב הכלואים עכשיו בחולות ישתחררו לאלתר. במובן זה, הסתכלות על התמונה הגדולה תראה הישג לארגונים שפעלו נגד תוכניות הכליאה.

לצד זאת, חצי הכוס הריקה, היא שלהבדיל מבשני הסיבובים הקודמים, הפעם לא פסל בג"ץ את ההוראות שאפשרו את הכליאה במלואן, אלא רק צמצם אותן, ואף הנהיג במוצהר מדיניות "דלת מסתובבת" לחולות. לכן, פסק הדין הוא חדשות טובות לשוהים עכשיו בחולות, אך משמחות הרבה פחות למבקשי מקלט חדשים שעלולים להיות מזומנים לשם עכשיו במקומם. יתכן שמשמעותו היא כליאת יותר אנשים, לתקופות קצרות יותר.

הבסיס לתוצאה זו מעוגן בכך שנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור קבעה בדעת הרוב כי הוראות החוק שמאפשרות להורות למבקשי מקלט לשהות בחולות הן "לתכלית ראויה", אך כי בתנאים הנוכחיים אינן מידתיות. קביעה זו מעוגנת במסקנה אליה הגיעה נאור שהרחקת מבקשי מקלט ממרכזי הערים היא תכלית ראויה. זאת מאחר שאין פסול בחוק שמבקש להפחית מהקשיים שנוצרו בערים בהן מתגוררים מבקשי מקלט ושיביא לפיזורם.

עם זאת, תקופת השהייה המקסימלית שמתיר החוק, 20 חודשים, פסולה לקביעת נאור: זו פגיעה לא מידתית שלא מאזנת כנדרש בין התועלת שבחוק לבין הפגיעה הקשה הנגרמת לזכויות מבקשי המקלט השוהים במרכז השהייה. על כן נקבע שעל הכנסת לחוקק תוך שישה חודשים סעיפים חדשים, במהלכם תהיה תקופת השהייה המקסימלית בחולות שנה — רמז עבה למה שתיחשב על ידי בג"ץ תקופה מידתית. יתרה מכך, נאור ביקרה את הנוהל הקיים בו הוצאו הוראות השהייה באופן אחיד לתקופה המקסימלית וקבעה שיש לשקול כל מקרה באופן אינדיבידואלי, אל מול הנסיבות של כל מבקש מקלט והיקף הפגיעה בו. "יש לזכור", ציינה נאור, "כי מדובר במסתננים שלא ניתן לגרשם מישראל ואשר לא נשקפת מהם סכנה קונקרטית לביטחון המדינה או לחיי אזרחיה. כל חטאם הוא כניסה בלתי־חוקית לגבולותינו, אשר בגינה אין המדינה רשאית ככלל להענישם" ועל כן שלילת חירותם לתקופה כה ארוכה אינה מידתית.

אך קביעה זו מעוררת את השאלה מה יקרה כאשר ישוחררו מבקשי מקלט אחרי תקופה קצרה יותר בחולות, וכיצד תושג התכלית של "מניעת ההשתקעות"? תשובתה של נאור לכך היא שכדי להגשים את תכלית החוק, די בכך שבכל רגע נתון חלק ממבקשי המקלט יורחק ממרכזי הערים.

אך כפי שעולה מבין השורות של חלק מעמיתיה לפסק הדין, מהלך זה רחוק מלשכנע. לא רק בגלל שהוא מאפשר כליאה בחולות של אנשים שנאור עצמה עומדת על חפותם, אלא גם כי נאור נפנפה מהר מדי את טענות העותרים לפיהן תכלית מרכזית של חולות היא התכלית הפסולה של "שבירת רוחם" של מבקשי המקלט על מנת שיעזבו את ישראל. השופט פוגלמן מתייחס בפסק דינו לאמירות רבות של אנשי ציבור שמעידות על תכלית זו וגם לעדויות של מבקשי מקלט ששוהים בחולות על־פיהם במתקן הופעלו עליהם לחצים לעזוב את ישראל. השופט עמית הצטרף לתהייה זו וסבר ששיטת ה"דלת המסתובבת", או במלותיו "סירוקולציה צנטריפוגלית" בין מרכזי הערים למדבר, מעוררת חשש שהתכלית האמיתית היא "טרטור" מבקשי המקלט ושבירת רוחם. אין, הדגיש עמית, מרכזי שהייה לא וולנטרים מסוג זה במדינות המערב, ולמעשה לא מדובר בפיזור האוכלוסיה, אלא ריכוזה במתקן אחד רחוק מכל מקום יישוב.

גם נאור עצמה טורחת להדגיש שמתקן חולות אינו מה שעמד לנגד עיניה כאשר דיברה בפסק הדין הראשון בסדרה על חלופה של מתקן שהייה. "כאזרחית", היא מדגישה, "הייתי שמחה לראות את מדינתי שלי עם יותר חמלה, גם כלפי מי שחשוד בכך שהסתנן לישראל לשבור שבר". אך תפקיד בית המשפט מוגבל לדבריה לבחינת חוקתיות החוק, ולא תבונתו — רמז עבה למה שנאור באמת חושבת עליו.

אך אל מול אי־שביעות רצון זו, הדגישה נאור את הריסון שעל בית המשפט להראות בכל הנוגע לפסילת חוק שנפסל כבר פעמיים ונחקק על ידי הכנסת בשלישית. במובן זה גם אם האזהרה הפסולה וחסרת התקדים שהשמיעה שרת המשפטים הלעומתית איילת שקד בפייסבוק ערב מתן פסק הדין לא השפיעה מן הסתם על בג"ץ — אי אפשר להתעלם מהדרמה של יחסי הרשות המחוקקת והשופטת והאיום בחקיקת "פסקת התגברות" לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זה ריחף כל העת כעננה, בייחוד כאשר שקד, ממקדמות יוזמה זו, מכהנת כשרת המשפטים. כמו כן בדרך לתוצאה השונה מהפעמים הקודמות, נתנה נאור משקל לשינויים שחלו בחולות, ובפרט ביטול חתימת הצהריים, גם אם טרחה להדגיש ששיפור התנאים שם אינו מספק. פסק הדין נקרא אם כן כמצדיק בקושי משהו שגם השופטים, או לפחות חלקם, לא ממש מאמינים בו אך מהווה אולי את הקצה של מה שהם יכולים לפסוק בנסיבות אלו.

ביקורות קשות עוד יותר על מדיניות הממשלה השמיעו חלק מהשופטים האחרים, וביחוד השופטת חיות, שביקרה את המצב הבלתי אפשרי לדבריה של ערפל נורמטיבי שיצרה המדינה, שמצד אחד לא מרחיקה מבקשי מקלט מסודאן ואריתראה לארצותיהם, אך מנגד לא מחליטה תוך זמן סביר בבקשות המקלט שלהם. וכשהיא דנה בהן, היא אינה מאשרת אלא אחוז אפסי מתוכן, דבר שלדברי חיות "מעורר סימני שאלה נוכח שיעור אישור בקשות המקלט של נתינים דומים בעולם". סימני השאלה הקשים על מדיניות הממשלה, והערפל הנורמטיבי, יימשכו גם אחרי פסק הדין.

  המשך...       חזרה  

להתנדבות ותרומות

מקלט לפליטים דרום תל אביב
קבוצה של אזרחים הפעילים למען הפליטים, חלקם ילדים.

א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט
ארגון שמספק סיוע הומנטרי ופסיכו סוציאלי לפליטים ברחבי הארץ.

ARDC ישראל
ארגון המפעיל רשת של מקלטים ודירות מעבר לפליטים, כולל מסגרות נפרדות לנשים, נשים עם ילדים ותינוקות, ונוער.

אנו פליטים
ארגון העוסק במתן ייצוג משפטי פרו-בונו לפליטים, חסרי מדינה ומבקשי מקלט בישראל.

בני דרפור
ארגון שנוסד על ידי גרעין של כמה מן הפליטים הראשונים שהגיעו לישראל, מתוך אמונה כי הם עצמם יכולים להבין בצורה הטובה ביותר את צרכי הקהילה שלהם, ולפעול למענם.

הגר ומרים - מרכז תמיכה וליווי לנשים אפריקאיות
תוכנית ששמה לעצמה למטה לסייע ולקדם נשים הרות ונשים לאחר לידה המבקשות מקלט בישראל.

קול הפליטים
עיתון פליטים הנכתב ע"י פליטים וישראלים.

קו לעובד
עמותה להגנה על זכויות עובדים מוחלשים בישראל.

רופאים לזכויות אדם
ארגון הפועל למען זכותם לבריאות של פליטים ומבקשי מקלט.

מרפאת הפליטים בת"א
מרפאה המופעלת על ידי רופאים וחובשים מתנדבים שמעניקים טיפול רפואי לפליטים ומבקשי מקלט חולים.

יוניסף ישראל
ארגון העוסק בפעילות על-מנת להגן על הקהילות הנפגעות מההשלכות ההרסניות של הסכסוך המתמשך.

אמנסטי אינטרנשיונל, סניף ישראל
ארגון הפועל למען שינוי המדיניות הישראלית כלפי פליטים ומבקשי מקלט.

המוקד לפליטים ולמהגרים
מסייע לפליטים בעת מעצרם ובשחרורם ממעצר וממשיך בקשר עם הפליטים לאחר שחרורם.