פליטים  /  מידע נוסף  /  דף 150  /  ילדי פליטים ילמדו באילת, למרות התנגדות העיריה

ילדי פליטים ילמדו באילת, למרות התנגדות העיריה

13.8.2012 7:36 | טוני ליס

עיריית אילת תיאלץ להיערך לשילובם של ילדי הזרים, מבקשי המקלט, במוסדות החינוך העירוניים. למרות התנגדותה הנחרצת של עיריית אילת, בית המשפט המחוזי קבע בשבוע שעבר כי מדיניות העיריה להקצות מערכת חינוך נפרדת לילדי מבקשי המקלט המתגוררים בעיר "הינה בלתי חוקית ובלתי סבירה".

שופטת בית המשפט המחוזי, רחל ברקאי, פסקה כי "מתן לגיטימציה להסדר של הפרדה בחינוך על יסוד מדינת המוצא של הילדים ומעמדם המשפטי, הינה חסרת תקדים בעולם המערבי, ולא ניתן ליתן לה יד. הפחד מן הזר הינו פחד מוכר, ולכן ניתן להבינו אך לא לקבלו".

השופטת ברקאי התייחסה גם לחששם של הורי הילדים בעיר אילת, החוששים משילובם של ילדי מבקשי המקלט במסגרות החינוך הרגילות בעיר, וטענה כי מדובר בחשש בלתי מבוסס שאינו יכול להיות שיקול מרתיע מפני שילובם של הילדים במסגרות החינוך בעיר. עוד ציינה השופטת בהכרעת הדין כי "העובדה שמשרד החינוך, במסגרת דו"ח הוועדה, בחר להתייחס לעמדת ארגון ועד ההורים בעיר אילת, במסגרת שיקוליו, מעלה את החשש כי חשף עצמו לפופוליזם ולא הפעיל שיקול דעת נקי ממשוא פנים".

כן חייבה השופטת ברקאי את עיריית אילת ומשרד החינוך לשאת בהוצאות המשפט של העותרים (מבקשי מקלט, הורים לילדים המתגוררים באילת - ט.ל.) בסך שלושים אלף שקל.

בראשית השבוע שעבר בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי ילדי מבקשי המקלט ישולבו במערכת החינוך העירונית באילת. בכך קיבלה השופטת ברקאי את עמדת העותרים, הורים לילדי מבקשי מקלט שעד כה למדו בבית הספר שהוקם עבורם בקיבוץ אילות, למרות שהם מתגוררים באילת, ודחתה את עמדת העיריה כי לעותרים אין זכות בדין לקבלת שירותי חינוך שכן הם שוהים בלתי־חוקיים שהסתננו לשטח ישראל.

עמדתו של ראש העיריה, מאיר יצחק־הלוי, ידועה לכל, הוא כבר יצא בעבר יצא נגד דרישת העותרים לשלב את ילדיהם במערכת החינוך העירונית, ואף קיבל את תמיכת משרד החינוך ואת תמיכת ועד ההורים המקומי שאיים בעבר בנקיטת צעדים נגד החלטה שכזו, אם תתקבל, עד כדי השבתת מערכת החינוך.

בפסק דין ארוך ומנומק גוללה השופטת ברקאי את טענות כל הצדדים. בתחילת דבריה הביעה את הסתייגותה מהתערבות בהחלטות של רשות מקומית, ופסקה בהמשך כי לנוכח הדברים, אין מנוס אלא להתערב בהחלטות הללו, כיוון שהן סותרות את חוק חובת חינוך, חוק רישום ילדים לבתי ספר, וכן נוגדות את אמנת זכויות הילד ואמנת הפליטים, עליהן חתומה מדינת ישראל, וקבעה כי מדובר בהפליה המתקיימת רק בעיר אילת ואינה מתקיימת בשאר חלקי הארץ.

"ההבחנה אותה מבקשים המשיבים לעשות כלפי העותרים, השוהים בעיר אילת, בשונה מילדי מבקשי מקלט בערים אחרות ברחבי הארץ, אינה בבחינת הבחנה מותרת כי אם הפליה אסורה, בפרט כאשר עסקינן בזכויות ילדים", כתבה השופטת ברקאי בהחלטתה. "והרי, כפי שציינתי לעיל, אין חולק כי האמנה בדבר זכויות הילד חלה על ילדים השוהים בתחום המדינה, בהיות מדינת ישראל צד לאמנה, והיא קובעת מפורשות כי מדינה שהינה צד לאמנה חייבת להבטיח את זכויות הילד הנמצא בתחום שיפוטה ללא הפליה מכל סוג שהוא", הוסיפה ונימקה.

משך שנים התנהלה בעיר אילת, שלא כבשאר חלקי הארץ, מערכת לימודים נפרדת לילדי מבקשי מקלט ופליטים מאפריקה. בעיריית אילת סירבו בתוקף לרשום את ילדי הפליטים לבתי הספר העירוניים, והפתרון נמצא בבית ספר שהוקם בקיבוץ אילות ואשר לא היה תחת פיקוח משרד החינוך.

בחודש יולי אשתקד, פנו באמצעות ארגון הסיוע לפליטים - א.ס.ף, מבקשי מקלט המתגוררים בעיר אילת לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבקשה להורות לעיריית אילת לרשום את ילדיהם ללימודים במוסדות החינוך בעיר אילת, ובזאת לחדול מאפלייתם על רקע צבע עורם, מוצאם וגזעם.

השופטת ברקאי הזכירה בהחלטתה כי "מנהל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני, שלח מענה ביום 5.6.2011 ובו הוא כותב כי ברור למשרד החינוך כי כל ילד, גם אם הוא פליט או בן לעובדים זרים, זכאי לקבל שירותי חינוך, ועל כן ניתנה הוראה לעיריית אילת לטפל ללא דיחוי בבקשות השיבוץ של הורי הילדים מבקשי המקלט המתגוררים בתחום השיפוט של העיר אילת", דבר שלא נעשה בפועל, ולאחריו פנו העותרים בבקשה להתערבות בית המשפט.

השופטת ברקאי הבהירה את חובת משרד החינוך והעיריה לרשום ילדים לבתי ספר במקום מגוריהם, וכי החלטת העיריה לשלוח את ילדי מבקשי המקלט ללימודים בקיבוץ אילות נעשתה בהיעדר סמכות. "מדובר בהסדר בלעדי וממצה, ולפיו כל רישום ושיבוץ הנעשים שלא לפי הוראות התקנות נעשים בהיעדר סמכות, גם אם הם משקפים מדיניות שהיא רצויה בעיניו הסובייקטיביות של מאן דהוא במשרד החינוך".

  המשך...       חזרה  

להתנדבות ותרומות

מקלט לפליטים דרום תל אביב
קבוצה של אזרחים הפעילים למען הפליטים, חלקם ילדים.

א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט
ארגון שמספק סיוע הומנטרי ופסיכו סוציאלי לפליטים ברחבי הארץ.

ARDC ישראל
ארגון המפעיל רשת של מקלטים ודירות מעבר לפליטים, כולל מסגרות נפרדות לנשים, נשים עם ילדים ותינוקות, ונוער.

אנו פליטים
ארגון העוסק במתן ייצוג משפטי פרו-בונו לפליטים, חסרי מדינה ומבקשי מקלט בישראל.

בני דרפור
ארגון שנוסד על ידי גרעין של כמה מן הפליטים הראשונים שהגיעו לישראל, מתוך אמונה כי הם עצמם יכולים להבין בצורה הטובה ביותר את צרכי הקהילה שלהם, ולפעול למענם.

הגר ומרים - מרכז תמיכה וליווי לנשים אפריקאיות
תוכנית ששמה לעצמה למטה לסייע ולקדם נשים הרות ונשים לאחר לידה המבקשות מקלט בישראל.

קול הפליטים
עיתון פליטים הנכתב ע"י פליטים וישראלים.

קו לעובד
עמותה להגנה על זכויות עובדים מוחלשים בישראל.

רופאים לזכויות אדם
ארגון הפועל למען זכותם לבריאות של פליטים ומבקשי מקלט.

מרפאת הפליטים בת"א
מרפאה המופעלת על ידי רופאים וחובשים מתנדבים שמעניקים טיפול רפואי לפליטים ומבקשי מקלט חולים.

יוניסף ישראל
ארגון העוסק בפעילות על-מנת להגן על הקהילות הנפגעות מההשלכות ההרסניות של הסכסוך המתמשך.

אמנסטי אינטרנשיונל, סניף ישראל
ארגון הפועל למען שינוי המדיניות הישראלית כלפי פליטים ומבקשי מקלט.

המוקד לפליטים ולמהגרים
מסייע לפליטים בעת מעצרם ובשחרורם ממעצר וממשיך בקשר עם הפליטים לאחר שחרורם.