פליטים  /  חדשות ועדכונים  /  דף 128  /  ירידה יחסית בפשיעה של מסתננים

ירידה יחסית בפשיעה של מסתננים

13.10.2010 12:03 | איציק וולף

מחקר חדש שנעשה על-ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת קובע כי במהלך שנת 2010 חלה ירידה יחסית במספר התיקים הפליליים שנפתחו נגד מסתננים ממדינות אפריקה.

זאת לנוכח העלייה המשמעותית והדרסטית במספר המסתננים לישראל במהלך השנה החולפת ולנוכח עלייה מינורית יחסית במספר התיקים שנפתחים במשטרה אשר אינה תואמת את הגידול במספר המסתננים לישראל.

מחבר המחקר, ד"ר גלעד נתן, טוען כי מניתוח נתוני המשטרה בדבר התיקים הפליליים שנפתחו נגד מסתננים ומבקשי מקלט בישראל בשנים האחרונות עולה כי אין בסיס עובדתי להאשמות שנשמעות במסגרת הדיון הציבורי בדבר חלקם ההולך וגדל של המסתננים בפשיעה בישראל.

לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, מספרם הכולל של המסתננים בישראל, ב-7 ביולי 2010, היה 26,635. אין בידי הרשות נתונים על מקום מגוריהם או נתונים על האזורים שבהם הם שוהים.

אין בידי משרד הפנים, המשטרה והרשויות המקומיות – ולמעשה בידי גורם רשמי כלשהו נתונים מדויקים על גודל אוכלוסיית המסתננים ומבקשי המקלט בישראל ועל פיזורה הגיאוגרפי. בשל כך, כל ניתוח של נתוני האוכלוסיה וכל ניתוח המשתמש בנתונים אלו מתבסס במידה ניכרת על הערכה.

בעוד שעד לסוף שנת 2007 הסתננו לישראל 1,070 מסתננים ומבקשי מקלט דרך הגבול הפרוץ בדרום עלה מספרם בכל שנה ושנה. בשנת 2007 הסתננו 5,005 בני אדם, ב-2008 עמד מספרם על 8,698 בני אדם ולמרות ירידה שהייתה בשנת 2009 - שבמהלכה הסתננו לישראל 4,827 שוהים לא חוקיים - חלה בשנה האחרונה עלייה דרסטית.

עד לחודש יולי 2010 - במהלך חצי שנה בלבד - הסתננו לישראל לא פחות מ-8,113 בני אדם וההערכה היא שמספרם יוכפל.

משטרת ישראל מעריכה שבאשדוד שוהים 2,000 מסתננים ומבקשי מקלט ובערד - 300 איש. עיריית אילת מעריכה שמספר המסתננים ומבקשי המקלט בעיר הוא בין 6,000 ל-7,000 בני אדם.

מנתוני המשטרה בדבר תיקים פליליים שנפתחו בין השנים 2006 ל-2010 למסתננים ולאזרחים זרים עולה, כאמור, כי חלה ירידה במספרם היחסי:

בסוף ספטמבר 2009 מנתה אוכלוסיית העיר אילת, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 46,500 תושבים. לפי הערכות, מספר המסתננים ומבקשי המקלט באילת הוא בין 4,000 ל-7,000 המהווים בין 8.5% ל-15% מכלל האוכלוסיה בעיר. עם זאת, שיעור התיקים הפליליים שנפתחו בעיר לאפריקנים ולמבקשי מקלט אחרים עמד על 1.5% מכלל התיקים.

על-פי נתוני פשיעה 2010, כנגד אחד מכל 16.3 מתושבי אילת נפתח תיק, אך רק כנגד אחד מכל 166.6 (לפי 7,000) או אחד מכל 95.23 (לפי 4,000) מהמסתננים ומבקשי המקלט באילת נפתח תיק.

בסוף ספטמבר 2009 מנתה אוכלוסיית העיר תל אביב, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 393,900 תושבים. לפי הערכות, מספר המסתננים ומבקשי המקלט בתל אביב הוא בין 15,000 ל-17,000 איש - בין 3.5% ל-4.2% מכלל האוכלוסיה. שיעור התיקים הפליליים שנפתחו נגד אפריקנים מסתננים, מבקשי מקלט ואחרים בתקופה הזו היה 0.72% בלבד.

על-פי נתוני פשיעה 2010 כנגד אחד מכל 15.9 תושבי תל אביב נפתח תיק, אך רק כנגד אחד מכל 84.7 (לפי אומדן של 15,000) או אחד מכל 96 (לפי 17,000) מהמסתננים ומבקשי המקלט בתל אביב נפתח תיק.

בסוף ספטמבר 2009 מנתה אוכלוסיית העיר ערד, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 23,400 תושבים. לפי הערכות עומד מספר המסתננים הנמצאים בעיר על בין 400 ל-600 איש - בין 1.6% ל-2.5% מכלל אוכלוסיית העיר. לעומת זאת, שיעור התיקים שנפתחו לאפריקנים מסתננים ומבקשי מקלט ואחרים היה 1.5% מסך התיקים.

על-פי נתוני פשיעה 2010 כנגד אחד מכל 33.6 תושבי ערד נפתח תיק, אך רק כנגד אחד מכל 54.5 (לפי 600) או אחד מכל 36.3 (לפי 400) מהמסתננים ומבקשי המקלט בערד נפתח תיק.

בסוף ספטמבר 2009 מנתה אוכלוסיית העיר אשדוד, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 211,300 תושבים. לפי הערכות, מספר המסתננים ומבקשי המקלט באשדוד הוא בין 500 ל-2,000 איש - בין 0.2% ל-0.9% מכלל האוכלוסיה. שיעור התיקים הפליליים שנפתחו לאפריקנים מסתננים ומבקשי מקלט ואחרים היה 0.2% מסך התיקים. אומנם נתון זה תואם את ההערכה המינימלית, אך סביר להניח שהמציאות תואמת יותר את ההערכות שעל פיהן מספר המסתננים בעיר גדול יותר.

אם כן, על-פי נתוני פשיעה 2010 כנגד אחד מכל 40.2 מתושבי אשדוד נפתח תיק, אך רק כנגד אחד מכל 181.8 (לפי 2,000) או אחד מכל 45.4 (לפי 400) מהמסתננים ומבקשי המקלט באשדוד נפתח תיק.

  המשך...       חזרה  

להתנדבות ותרומות

מקלט לפליטים דרום תל אביב
קבוצה של אזרחים הפעילים למען הפליטים, חלקם ילדים.

א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט
ארגון שמספק סיוע הומנטרי ופסיכו סוציאלי לפליטים ברחבי הארץ.

ARDC ישראל
ארגון המפעיל רשת של מקלטים ודירות מעבר לפליטים, כולל מסגרות נפרדות לנשים, נשים עם ילדים ותינוקות, ונוער.

אנו פליטים
ארגון העוסק במתן ייצוג משפטי פרו-בונו לפליטים, חסרי מדינה ומבקשי מקלט בישראל.

בני דרפור
ארגון שנוסד על ידי גרעין של כמה מן הפליטים הראשונים שהגיעו לישראל, מתוך אמונה כי הם עצמם יכולים להבין בצורה הטובה ביותר את צרכי הקהילה שלהם, ולפעול למענם.

הגר ומרים - מרכז תמיכה וליווי לנשים אפריקאיות
תוכנית ששמה לעצמה למטה לסייע ולקדם נשים הרות ונשים לאחר לידה המבקשות מקלט בישראל.

קול הפליטים
עיתון פליטים הנכתב ע"י פליטים וישראלים.

קו לעובד
עמותה להגנה על זכויות עובדים מוחלשים בישראל.

רופאים לזכויות אדם
ארגון הפועל למען זכותם לבריאות של פליטים ומבקשי מקלט.

מרפאת הפליטים בת"א
מרפאה המופעלת על ידי רופאים וחובשים מתנדבים שמעניקים טיפול רפואי לפליטים ומבקשי מקלט חולים.

יוניסף ישראל
ארגון העוסק בפעילות על-מנת להגן על הקהילות הנפגעות מההשלכות ההרסניות של הסכסוך המתמשך.

אמנסטי אינטרנשיונל, סניף ישראל
ארגון הפועל למען שינוי המדיניות הישראלית כלפי פליטים ומבקשי מקלט.

המוקד לפליטים ולמהגרים
מסייע לפליטים בעת מעצרם ובשחרורם ממעצר וממשיך בקשר עם הפליטים לאחר שחרורם.